Genel Bilgiler

İstanbul’daki üniversitelerin çeşitli bölümlerinde örgün eğitim gören başarılı kız öğrencilere dört yıl süresince,

– Kadim medrese geleneğimize dayanan ve İslami ilimler eğitimine zemin hazırlayan Arapça ve diğer alet ilimleri,

– Yurtiçi ve yurtdışında anadili Arapça olan hocalarla konuşma, yazmaya ve anlama ve yönelik Arapça dil becerileri eğitimi,

– Klasik Arapça kaynaklardan Fıkıh, Hadis, Tefsir, Akaid ve Kelam ilimleri,

– Çağımızın akademik çalışmalarını takip edebilecek ve bunlara katkı sağlayabilecek düzeyde İngilizce,

– Sosyoloji, siyaset, iktisat ve tarih gibi alanlarda sosyal bilim,

-Her bölümden öğrencilerin kabul edildiği genel sınıfların yanında, İlahiyat, Tıp ve Hukuk öğrencileri için oluşturduğu özel sınıf ve seminer programlarıyla da alanlarında yetkin ve nitelikli akademisyenler yetiştirmektedir.

Eğitimlere ilave olarak;

Arapça ve İngilizce öğrenci sempozyumları, kitap tahlilleri, geziler, eğitim kampları, atölyeler, çeşitli sosyal aktiviteler ve “ihya” sohbetleri ile öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamaktadır.

EDEP, hafızlık yapmak isteyen başarılı öğrencilerini de sunduğu imkânlarla desteklemektedir.

Alırken vermeyi öğretmek gayesiyle gönüllü öğrencilerle yürütülen Liseli Araştırmacılar Akademisi LİSAR‘da, seçkin liselerde okuyan kız öğrencilere yönelik haftalık seminerler yapılmaktadır.

***

EDEP, onur programını başarıyla tamamlayan ve lisansüstü eğitimine başlayan öğrencilere ihtisas programı kapsamında ileri düzey seminerler sunmaktadır.

***

Ayrıca;

Seçmeli dersler, İhtisas atölyeleri, Konferanslar ve tez sunumları, Akademik yazım programı, Bilimsel projeler, Sempozyumlar ve çalıştaylar düzenleyerek öğrencilerin kendi çalışmalarını yürütmelerine katkı sağlamaktadır.

 

Ayrıca EDEP ihtisas birimi, düzenlediği Uluslararası Yaz Okulu sayesinde her yıl yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam eden onlarca uluslararası öğrenciyi İstanbul’da ağırlayarak onlara ileri düzey İslami ilimler seminerleri vermektedir.

 

İslam medeniyetinden beslenerek çağa hitap edebilen akademisyenler yetiştirme gayesiyle uluslararası bağlantıları önemseyen EDEP,

  • yurtdışındaki üniversite ve çeşitli eğitim kurumlarıyla ortaklık anlaşmaları imzalamıştır.
  • Dil öğrenimine katkı sağlaması amacıyla öğrencilerin eğitim programlarının bir kısmını yurtdışındaki bu kurumlarda geçirmesi desteklenmektedir.

***

 

EDEP, yurt imkanı ve birebir danışmanlık desteği yanında

üstün başarılı öğrencilere sınırlı sayıda burs sağlamaktadır.

 

  • İslami ilimler ve modern sosyal bilimleri kapsayan bütüncül eğitim metoduyla
  • yetiştirdiği akademisyen adaylarına külli bir idrak kazandırarak
  • İslam Medeniyetini ilim ile ihya etmek

EDEP’in temel hedefidir.

EDEP;

  • İslami ilimlere vakıf,
  • dünya ile iletişim halinde birer akademisyen olarak
  • ahlaki ve ilmi duruşuyla
  • İslam medeniyetini ihya etme gayesindeki
  • ilim taliplerini beklemektedir.

Edeple gelen lütufla gider.

 

EDEP

EĞİTİME DESTEK PROGRAMLARI MERKEZİ