Öğrenci El Kitabı

İslami İlimler alanında kendini yetiştirmek isteyen hanım öğrencilere 2014 yılı itibariyle hizmet vermekte olan EDEP (Eğitime Destek Programları Merkezi), 2015 yılı Mart ayı itibariyle lisansüstü öğrencilere yönelik bir ihtisas programı açmaya karar vermiştir.

Eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini kapsayan İhtisas Programı, tüm alanlardan aranan şartları taşıyan lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Programın amacı, İlahiyat-İslami İlimler ve Sosyal Bilimler öğrencilerinin İslami ilimler alanında üst düzey dersler alarak kendilerini yetiştirmesi ve üniversite eğitiminin eksiklerini bu yolla telafi etmesidir.

Üç yıllık bir program şeklinde tasarlanan ihtisas eğitim programında, klasik eserlerin okunduğu ihtisas derslerinin yanı sıra, akademik yazım atölyesi ve ihtiyaçlara göre belirlenen çeşitli konularda atölyeler de yer almaktadır.

PDF dosya için aşaıdaki butonu tıklayınız