Lisar (Liseli Araştırmacılar Akademisi) Başvuruları Başladı!

LİSAR Akademi (Liseli Araştırmacılar Akademisi), 2013-2014 eğitim-öğretim yılında liseli gençlerin ilmî yolculuğuna yardımcı olmak, onları üniversitede devam edecekleri akademik programlara hazırlamak amacıyla kurulmuş bir programdır. Küçük ve özel gruplar halinde sürdürülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, geziler ve konferanslar da öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda gelişmelerine yardımcı olmaktadır.

Liseli Araştırmacılar Akademisi, geleceğe dair akademik hedefleri olan lise öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu manada, Sosyal Bilimler’den İslami İlimler’e, müze gezilerinden film izleme etkinliklerine kadar geniş bir skalada verdiği eğitimlerle liseli akademisyen adaylarını bu hedeflerine bir adım daha yaklaştırmaktadır. Öte yandan sunulan seminerlerin en fazla on kişilik, öğrencinin kendini ifade etmesine olanak tanıyan elit sınıflarda sunulması eğitimin kalitesini yükselten etmenlerin başlıcalarındandır. Verilen seminerlerin akademisyen olmayı hedefleyen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından sunulması, bir taraftan liseli öğrenciler için rol model ihtiyacını karşılarken diğer taraftan ders veren hocalarımızı salt akademisyen olmaktan kurtarıp bir yandan alırken diğer yandan da vermeye alıştırmaktadır.

LİSAR projesi bu toprakların ihtiyaç duyduğu, ilim ve irfanla mücehhez, dünyanın ve kendisinin farkında bireyleri en baştaki basamaklardan itibaren yetiştirerek alanında büyük bir boşluğu doldurmaktadır.