Genel Bilgiler

EDEP, kurulduğu 2014 yılından bu yana sürekli genişlettiği Muhammed Emin Er Kütüphanesi’yle öğrencilerin eğitimlerini pekiştirmekte ve faaliyetlerini desteklemektedir. Hem İslami ilimler hem de sosyal bilimler alanında birçok kaynak kitaba ev sahipliği yapan kütüphane, sunduğu okuma alanlarının yanında ödünç sistemiyle de öğrencilerin istifadesine sunulmuştur.

Bir kısmı Hırka-i Şerif bir kısmı da Uncular eğitim binasında bulunan koleksiyonlar Hadis, Fıkıh, Tefsir, Edebiyat, Tarih ve Sosyal bilimler alanlarında yoğunlaşmaktadır. Hırka-i Şerif’teki eğitim binasında, binanın manevî havasına uygun düşmesi için Hadis kaynaklarına ağırlık verilmiştir. Fıkıh alanında da ihtisas seviyesinde birikime sahip olan koleksiyonda, Prof. Dr. Mehmet Erkal vakfı olan kitapların büyük çoğunluğu da Fıkıh alanındadır.

Kütüphanede Arapça, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi sözlüklerin yanında ansiklopedik ve biyografik içeriğe sahip birçok müracaat kitabı da bulunmaktadır. Kütüphane, özellikle Arapça olmak üzere dil bilgisi üzerine de pek çok kitabı öğrencilerin istifadesine sunmaktadır. Kütüphaneye adını veren Muhammed Emin Er Hoca’ya ait kitaplar ayrı bir bölümde toplanmıştır. Arapça edebî kitaplar için ayrılmış bölümün yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve Samiha Ayverdi bölümleri de bulunmaktadır.

Kütüphanede, sayısı her geçen gün artan kitaplar öğrenci otomasyon sistemine aktarılmaktadır. Koleksiyondaki kitaplar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine (DDC) göre sınıflandırılmakta ve açık raf sistemiyle EDEP öğrencilerinin istifadesine sunulmaktadır. Kütüphaneci Rukiye Yiğit’in idaresinde bulunan kütüphanede şu ana kadar ciltleriyle beraber 6972 kitabın kaydı girilmiş olup koleksiyonun daha geniş ve nitelikli hale getirilerek öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Yeni kitap listeleri ihtiyaca göre sürekli güncellenmektedir. Muhammed Emin Er Kütüphanesi, EDEP otomasyon sistemi üzerinden öğrencilerin ödünç aldığı kitapların takibi yapılmaktadır. Ayrıca İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi’yle paralel hareket edilerek, öğrencilerin gerek kütüphane içindeki bilgisayarlarla gerekse web sitesi üzerinden arama yaparak aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane kataloğundan da yararlanabilmektedirler.