Koordinatörlükler

EDEP 4 yıllık Onur Programı’nda çok farklı alanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sistemli ve belirli bir disiplin içerisinde yürütülebilmesi için alan koordinatörlükleri mevcuttur. Dersler bu koordinatörlükler marifetiyle planlanır, derslerin işlenişi ve derslerle ilgili ölçme-değerlendirme çalışmaları bu koordinatörlükler marifetiyle gerçekleştirilir. 

Alan koordinatörlükleri ve bu koordinatörlüklere bağlı olarak okutulan dersler şunlardır:

  • Kur’an-ı Kerim Alan Koordinatörlüğü: Tecvid, Kıraat, Ezber ve Hafızlık
  • İslami İlimler Alan Koordinatörlüğü: Fıkıh, Emali, Kelam, Hadis, Tefsir, Fıkıh Usulü, Hadis Usulü, Tartışmalı Güncel Fıkhi Meseleler
  • Sosyal Bilimler Alan Koordinatörlüğü: İslam Düşünce Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Eleştirel Düşünce, Modernite ve Sosyal Bilim, Klasik Sosyal Teori, Modern Sosyal Teori, Comparatıve Theories and Methods, Türk Modernleşmesi, İktisat Sorunları ve İmkânlar, Siyaset Sorunları ve İmkânlar
  • Klasik Arapça Alan Koordinatörlüğü: Emsile, Bina, Avamil, Maksud, İzhar, Tahlil, Belagat, Münazara, Mantık, Vaz’
  • Modern Arapça (Maharat) Alan Koordinatörlüğü: Mübteda, Mutavassıt Evsat, Mutavassıt Ala, Mütekaddim, Akademik Arapça
  • İngilizce Alan Koordinatörlüğü: Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Academic English 
  • Takva Eğitimi Alan Koordinatörlüğü: İhya’u Ulumiddin Okumaları, Riyaz-us Salihin Okumaları, Fütüvvet Okumaları, Nefis Tezkiyesi Okumaları, Tefsir Sohbetleri
  • Ünsiyet Çalışmaları Alan Koordinatörlüğü: Kitap Tahlili, Danışmanlık Çalışmaları
  • Sempozyum ve Konferanslar Koordinatörlüğü: Öğrencilerin her yıl Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde EDEP bünyesinde hazırladıkları akademik çalışmalarını sundukları sempozyumlar düzenleme, ilgiye ve ihtiyaca binaen çeşitli alanlarda alanında uzman kişilerle öğrencileri buluşturma

Tüm bunların yanı sıra EDEP İhtisas biriminde, lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik alanda daha iyi yetişebilmeleri, güncel ve köklü meselelere karşı derinlemesine araştırma yapabilmeleri ve seviyelerine uygun ilmi tartışma meclislerinde bulunabilmeleri için İhtisas Koordinatörlüğü bulunmaktadır.