International Summer School

EDEP 2020 Summer School

2020 Online Summer School Academic Program

EDEP İhtisas Birimi Uluslararası Yaz Okulu

İslam medeniyetinden beslenerek çağa hitap edebilen akademisyenler yetiştirme gayesiyle uluslararası bağlantıları önemseyen EDEP, ihtisas birimi kapsamında her yıl düzenlediği uluslararası yaz okulu sayesinde onlarca uluslararası öğrenciyi İstanbul’da ağırlayarak onlara İslami ilimler seminerleri sunmaktadırlar. “Advanced Islamic Studies Summer School (İleri Düzey İslami İlimler Yaz Okulu)” adıyla tertip edilen bu yoğunlaştırılmış programa Türkiye, ABD, Mısır, Ürdün, Almanya ve Kanada gibi çeşitli ülkelerden lisansüstü öğrenciler katılmaktadır. Eğitim dilinin Arapça olduğu bu yaz okulunda 4-6 hafta süren dersler, Fatih EDEP Merkezi’nde (Hırka-i Şerif) yapılmaktadır. Programda Türkiye ve Ürdün’den alanında öne çıkan Dr. Ahmed Snober, Dr. Emced Reşit, Dr. Mahmud al-Mısri, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. Bilal Aybakan, Maşuk Yamaç, Salih Ekinci, Abdülhakîm Enîs gibi hocalar ders vermektedir. Program kapsamında katılımcıların İslam medeniyeti ve kültürüne aşinalığını artırmak adına kültür gezileri düzenlenmektedir. Tarihi mekanların yanı sıra Valide Atik Medresesi, Özbekler Tekkesi, İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) gibi önemli ilmi mekanlar da ziyaret edilmektedir. Program sonunda ise katılımcılara sertifikaları takdim edilmektedir.