Genel Bilgiler

EDEP ihtisas birimi, 4 yıllık onur programını başarıyla tamamlayan ve lisansüstü eğitimine başlayan öğrenciler için, 3 yıl süreyle İslami ilimler ve beşeri bilimler alanında ileri düzey seminerler sunmaktadır. Eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini kapsayan ihtisas programının amacı, gerek İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri gerekse tüm alanlardan öğrencilerimizin İslami ilimlerde üst düzey dersler alarak uzmanlaşmalarıdır. 2015 yılının eylül ayından itibaren faaliyetlerine başlayan ihtisas birimi, temel seminerlerin yanı sıra tez sunumları, konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, alana yönelik atölyeler düzenlemektedir. Yine her yıl akademik yazım programları, kış kampı programı, yabancı öğrenciler için ileri düzey İslami ilimler yaz okulu organize etmektedir.

Program kapsamında okunan klasik eserler ile bir yandan İslam ilim geleneği öğrenilirken, atölye çalışmaları vesilesiyle bu bilgilerin günümüze ve pratiğe taşınması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçip katıldığı atölyelerin sonucunda bireysel veya kolektif olarak yazılı ürünler ortaya konması ve sempozyumlar düzenlenerek öğrencilerin akademik sunumlar yapması hedeflenmektedir.

İhtisas öğrencilerimiz EDEP’in müracaat ve ihtisas kütüphanesi olan Muhammed Emin Er Kütüphanesi’nden araştırmalarında yararlanma imkanına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimize eğitim danışmanı, burs, barınma ve yurt dışı araştırma imkanları sunulmaktadır. Yine ihtiyaç duyan öğrencilere İngilizce ve modern Arapça eğitimi imkanı sunulur. Ayrıca Arapça ve İngilizceye ilave olarak üçüncü veya daha fazla yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler desteklenmektedir.