Hukuki ve Tatbiki Yönleriyle Para Vakıfları Çalıştayı

Eğitime Destek Programları Merkezi  (EDEP) tarafından düzenlenen “Hukuki ve Tatbiki Yönleriyle Para Vakıfları” başlıklı çalıştay, 21-22 Eylül 2018 tarihlerinde  Yalova’da kapalı bir grubun katılımı ile gerçekleştirildi.

Para Vakıflarının Osmanlı Öncesi Arkaplanı: İmam Züfer’in Kavli Meselesi : Prof. Dr. Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi

16. Yüzyıl Risaleleri Işığında Paranın Vakfı Tartışmaları : M. Salih Eser,İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM)

Osmanlı Öncesinde Bey’ul-înenin (Muâmele-i şer’iyye) Meşruiyetine Dair Tartışmalar : Birnur Deniz, İstanbul Üniversitesi

Osmanlı Ulemasının Muâmele-i şer’iyyenin (Bey’ul-îne) Meşruiyetine Bakışı : Doç. Dr. Süleyman Kaya, Sakarya Üniversitesi

Bey’ bi’l-vefânın Meşruiyeti Tartışmaları : Kamil Yelek, Kırklareli Üniversitesi

Osmanlı’da Bey’ bi’l-istiğlâlin Meşruiyeti Tartışmaları : Hamdi Çilingir, İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Kim Neyi Nereye Vakfetti?:Vakfiyeler Üzerinden Bir İnceleme, 1500-1900 : Prof. Dr. Erol Özvar | Dr. Sadullah Yıldırım, Marmara Üniversitesi | İbn Haldun Üniversitesi

16. Yüzyıl Üsküdar Şeriyye Sicillerinde Muâmele-i Şer’iyye Uygulamaları : Şeyma Özdemir, Marmara Üniversitesi

1726’dan 1786’ya Üsküdar Para Vakıflarının Nakit Sermayelerindeki Değişim : İsmail Bektaş, Sakarya Üniversitesi

1770’ten 1774’e Üsküdar Para Vakıflarının Giderleri : Muhammed Emin Durmuş, Sakarya Üniversitesi

İşletme Usulleri Açısından Para Vakıfları ve Eytam Sandıkları : Prof. Dr. Tahsin Özcan, Marmara Üniversitesi

Osmanlı Esnaf Sandıklarının İşleyişi : Dr. Çiğdem Gürsoy, İstinye Üniversitesi

Para Vakıflarından Vakıfbank’a: Vakıfbank Sermayesindeki Vakıf Paralar : Hatice Kübra Kahya, İstanbul Üniversitesi