Hukuki ve Tatbiki Yönleriyle Para Vakıfları Çalıştayı

Vakıf Atölyesi çalışmaları kapsamında düzenlenen Hukuki ve Tatbiki Yönleriyle Para Vakıfları Çalıştayı, 21-22 Eylül 2018’de gerçekleştirildi. EDEP çatısı altında üç yıldır faaliyetlerini sürdüren Vakıf Atölyesi’nin bir meyvesi olan çalıştayın ilk gününde paranın vakfına dair Osmanlı öncesi Hanefi hukuk literatüründeki ve Osmanlı uleması arasındaki tartışmalar ortaya konuldu. Çalıştayın ikinci gününde ise paranın vakfını kurumsal olarak izleyebildiğimiz Osmanlı pratiği birkaç boyutuyla ele alındı. Her tebliğ için geniş müzakerelerin yapıldığı program önümüzdeki aylarda matbu hale getirilecek.