Hakkımızda

Bütüncül eğitim metoduyla külli idraki sağlamayı amaçlayan Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP), İslam medeniyetini ilim ile ihya etme gayesiyle 2014 yılında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) bünyesinde faaliyete başlamıştır. İstanbul’daki üniversitelerde öğrenim gören başarılı hanım öğrencilere, başta Arapça ve İngilizce olmak üzere ‘alet ilimleri’; fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi ‘İslami ilimler’; sosyoloji, siyaset, iktisat, tarih gibi ‘sosyal bilimler’ ile irfani ilimler alanlarında eğitim imkanı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bu güne İstanbul’un seçkin üniversitelerinden nitelikli öğrencilerin katılımıyla ülkemizde yükseköğretim alanındaki bir boşluğu doldurduğunu kanıtlamıştır. 2018’de 4 yıllık Onur Programı’ndan ve 3 yıllık İhtisas Programı’ndan ilk mezunlarını vermenin onurunu bu çalışmalara emek veren herkese yaşatmıştır.

EDEP teki Onur ve İhtisas programlarının temel amacı, İslami ilimleri modern eğitimle birleştirerek çağın sorunlarına cevap arayacak akademisyenler yetişmesine katkıda bulunmaktır. Başlangıçta Fatih Hırka-i Şerif Muhafız Konağı’nda faaliyete başlayan EDEP, süreç içerisinde ihtiyaca binaen Üsküdar Uncular şubesini faaliyete geçirmiştir. Bu programlardaki öğrencilerimiz TÜRGEV tarafından öğrencilerimize tahsis edilen Fatih’teki Orkide Yurdunda ve Üsküdar’daki Reyyan Yurdunda kalmaktadır.

Onur Programımızda; ‘EDEP Farklı Alanlar’ , ‘EDEP İlahiyat’, ‘EDEP Tıp’ ve ‘EDEP Hukuk’ bölümlerimizle lisans öğrencilerimizin alanlarında yetkin ve donanımlı akademisyenler olarak yetişmesi için zemin hazırlamaktayız. Bu programdaki öğrencilerimiz çeşitli konferanslara katılmakta, Arapça ve İngilizce sempozyumlar düzenlemekte, kalem tecrübesi kazanmak amacıyla yıl içerisindeki faaliyetlerin tanıtımının yapıldığı ve ilmi söyleşilerin gerçekleştirildiği bültenlerin çıkarılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz ikinci yılın sonunda Yaz Dönemi’nde Arapça eğitimlerine Ürdün’de devam etmektedir. Bütün bu ‘ilmi faaliyetler’ yanında şan, ney gibi ‘sanatsal faaliyetler’, dikiş, kanaviçe, yemek gibi ’el becerileri’ faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İhtisas Programı öğrencilerimiz ise, bir yandan çeşitli üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederken bir yandan EDEP’ te alanlarının saygın ve yetkin hocalarından ileri seviye seminerler almaktadır. Bunun yanında merkezimizde asistan, araştırmacı, danışman ve hoca olarak görev yapmaktadır. Bu öğrencilerimiz; çeşitli ‘atölye çalışmaları’, ‘ihtisas konferansları’, ‘akademik yazım programları’, ‘çalıştaylar’, ‘proje çalışmaları’, ‘sempozyumlar’ ve ‘akademik gelişim seminerleri’ faaliyetlerine katılmakta, Arapça ve İngilizce sempozyumlar düzenlemektedir. Bununla beraber, Onur Programı öğrencilerine danışmanlık yapmakta, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde nitelikli bültenler çıkarmaktadır. Yine İhtisas Programı öğrencilerimiz tarafından 2018 Yaz Dönemi’nde üniversitelerin hazırlık ve birinci sınıflarındaki öğrencilerine yönelik ‘İslami İlimler Yaz Okulu’ programı düzenlenmektedir. Bu öğrencilerden başarılı olanların 4 yıllık Onur Programı’na dahil olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca önümüzdeki dönemde TÜRGEV yurtlarındaki gönüllü öğrencilere ‘İslami İlimler’ alanında dersler verilmesi planlanmıştır. İhtisas Programı öğrencilerimiz bunları yaparken hem kendi akademik çalışmalarını yürütmekte hem de EDEP’te araştırmacı ve hoca olarak yetişmektedir.

Eğitim seminerlerinin yanında, öğrencilere, ‘kitap tahlili programları’, ‘geziler’, ‘kamplar’, ‘atölyeler’, ‘çeşitli sosyal aktiviteler’ ve ‘ihya sohbetleri’ yapılmaktadır. Bunların yanında öğrencilerimiz, alırken vermeyi öğrenmek gayesiyle, bünyemizdeki Liseli Araştırmacılar Akademisi (EDEP LİSAR)’da, liselerden seçilen kabiliyetli kız öğrencilerle haftalık seminerler yapmaktadır. EDEP, kendi yurtlarında kalanlardan hafızlık yapmak isteyen başarılı öğrencilerini de sunduğu imkanlar ile desteklemektedir.

İslam Medeniyeti’nden beslenerek çağa hitap edebilen akademisyenler yetiştirme gayesiyle uluslararası bağlantıları önemseyen EDEP, yurtdışındaki üniversite ve çeşitli eğitim kurumlarıyla ortaklık anlaşmaları imzalamıştır. Dil eğitimine de katkı sağlaması amacıyla öğrencilerin eğitim programlarının bir kısmını yurtdışındaki bu kurumlarda tamamlaması desteklenmektedir. Ayrıca EDEP İhtisas Programı, düzenlediği Uluslararası Yaz Okulu sayesinde her yıl yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam eden onlarca uluslararası öğrenciyi İstanbul’da ağırlayarak onlara ileri düzey İslami ilimler seminerleri sunmaktadır.