Eğitim Kadrosu

EDEP kurulduğu günden bugüne alanında yetkin birçok âlim ve akademisyenle birlikte bütüncül eğitimin inşasında rol oynamaktadır. Eğitim kadromuz gaye ve gönül bağıyla birbirine bağlı, saygılı; alanına hâkim, klasik ve modern ilimleri mezcetmiş, İslâm medeniyeti tasavvuruna sahip her biri birbirinden kıymetli âlim ve akademisyenden oluşmaktadır.

 

EDEP GENEL KOORDİNATÖRÜ – Dr. Tuba Erkoç Baydar 

2009 yılında Uludağ Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’nden dereceyle mezun olmuştur. “Ebu İshak eş-Şirazi’nin Emir ve Nehiy hakkındaki görüşleri” teziyle 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamış aynı yıl Medeniyet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktora programına başlayan Tuba Erkoç Baydar, görevlendirme ile aynı ana bilim dalında 2017’ye kadar araştırma görevliliğini sürdürmüştür. 2017 yolunda Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi” teziyle doktor unvanının kazanmıştır. Tuba Erkoç Baydar’ın genel olarak ilgi alanları; Şafi fıkhı, fıkıh usulü, aile hukuku, tıp etiği, biyoetik, ötanazi, tedavi ve yaşamın sonuna dair meselelerdir. İlmi geleneğe sahip bir aileden gelen Tuba Erkoç Baydar, klasik medrese eğitimini ilk olarak ailesinden almış daha sonra Bursa’da ve İstanbul’da devam ettirmiştir. İSM’de klasik medrese eğitimini ve İSAM’ın AYP programını başarıyla tamamlamıştır. Eğitim amaçlı Fransa, Suriye, Ürdün’de bulunan Tuba Erkoç Baydar 2014 yılında Amerika’da Georgetown Üniversitesi Kennedy Etik Enstitü’sünde araştırma yapmak ve çeşitli derslere katılmak üzere bir yıl kalmıştır. Hali hazırda İbn Haldun üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışan Tuba Erkoç Baydar, evli ve bir çoçuk annesidir. Arapça, İngilizce, Osmanlıca, Farsça dillerini bilmektedir.

 

EDEP İHTİSAS KOORDİNATÖRÜ – Dr. Merve Özaykal

İlahiyat lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde alarak 2008 yılında mezun oldu. 2010 yılında Yüksek lisans eğitimini “Cessâs’ın Nesih Anlayışı” başlıklı teziyle aynı üniversitenin İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2009-2013 yılları arasında İSM bünyesinde Valide Atik Medresesi’nde klasik İslami ilimler okudu. 2013-2014 akademik yılında ABD’de Georgetown Üniversitesi’ne bağlı Kennedy Etik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu ve biyoetik eğitimi aldı. Muhtelif zamanlarda Mısır, Suriye ve Ürdün’de eğitim amaçlı bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladığı doktorasını, 2011 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli” konulu tezi ile 2017 yılında tamamladı. Ayrıca 2016 yılında “Osmanlı Fetva Mecmualarında Tıp” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2018 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma alanları biyofıkıh, fıkıh usulü ve güncel fıkhî meselelerdir.